Liedon yläkoulujen lukutaitohanke

Liedon yläkoulujen lukutaitohanke: 7.-9.-luokkalaisten monilukutaidon, lukukulttuurin ja lukuharrastuksen vahvistaminen, edistäminen ja kehittäminen

Liedon kunta on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta yläkoululaisten lukutaitoa ja lukemisen kulttuuria vahvistaviin toimiin. Tavoitteena on:

  • tukea lukijoita kaikilla lukutaidon tasoilla eroja kaventaen
  • elvyttää ja luoda lukemisen iloa ja tukea lukumotivaatiota sekä sinnikkyyttä
  • oppia ymmärtämään lukutaito tulevaisuuden selviytymistaitona
  • saada lukutaidon opettaminen osaksi kaikkia oppiaineita
  • huomioida entistä paremmin oppilaiden oma tekstimaailma
Tyttö lukee kirjaa silmät sidottuna. Koristeellinen kuva

Taustalla ovat tutkimustulokset siitä, miten suomalaisnuorten lukutaito on viime vuosina heikentynyt ja erot lukijoiden välillä kasvaneet niin, että 14% nuorista ei yllä yhteiskunnassa pärjäämisen kannalta riittävälle lukutaidon tasolle (PISA-tutkimus 2018). Lisäksi lietolaisista 8.-9.-luokkalaisista 25% on vastannut tämän vuoden kouluterveyskyselyssä, että heillä on melko tai erittäin paljon vaikeuksia lukemista vaativissa tehtävissä.

Tärkeä osa lukutaidon kehittämistä ja tietoisuuden kasvattamista ovat opettajien koulutukset mm. lukutaidon tukemisesta, luki-ongelmista, monilukutaidosta, kielitietoisesta opetuksesta sekä avustavasta teknologiasta. Tavoitteena on löytää keinoja lukemisen tukemiseen kokeilemalla erilaisia lukemista tukevia toimintatapoja eri oppiaineissa sekä lisäämällä yhteistyötä mm. aineenopettajien, erityisopetuksen ja kirjaston välillä. Kaikissa toimissa otetaan huomioon jokaisen Liedon yläkoulun omat tarpeet. Koko vuoden ajan pidetään lukemista ja lukutaitoa esillä myös erilaisten tempausten muodossa. Esimerkiksi syyskuussa toteutettiin kodin ja koulun päivän lukubingo yhteistyössä vanhempainyhdistysten kanssa ja keväällä vietetään lukuviikkoa kaikissa Liedon kouluissa. Myös oppilaat ovat vahvasti mukana toiminnan suunnittelussa.

Lukutaidon ja -asenteiden kehittymistä sekä eri toimintatapojen toimivuutta seurataan oppilaille ja opettajille suunnatuilla alku- ja loppukyselyillä sekä haastatteluilla lukuvuoden eri vaiheissa.

Toimintaa koordinoi kunnassa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana pitkään toiminut Mirkku Weckström, p. 040-5234975, mirkku.weckstrom@lieto.fi

Hankkeesta Turun tienoossa 23.9.2021: Lukeminen on arjen selviytymistaito | Turun Tienoo

Hankkeesta Lietonen-lehdessä 11.2021: Yläkoululaisten lukutaitoa kehitetään Liedossa

Lukutaito 7.-9.